Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik elektromechanik

Description

Code

3113.1.2

Description

Technicy elektromechanicy współpracują z inżynierami elektromechaniki przy opracowywaniu urządzeń elektromechanicznych. Technicy elektromechanicy są odpowiedzialni za konstruowanie, instalację, testowanie, monitorowanie i konserwację urządzeń, obwodów i systemów elektromechanicznych. Badanie przeprowadzają przy użyciu przyrządów do badania, takich jak oscyloskopy i woltomierze. Technicy elektromechanicy wykorzystują również sprzęt do lutowania i narzędzia ręczne do prowadzenia napraw urządzeń elektromechanicznych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności