Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

hydrolog

Description

Code

2114.1.5

Description

Hydrolodzy badają i studiują jakość, bieżące wyzwania i dystrybucję wody na ziemi. Studiują dostawy wody z rzek, strumieni i źródeł w celu ustalenia ich odpowiedniego i zrównoważonego użytkowania. Wraz z funkcjonalnym zespołem specjalistów planują i rozwijają, w jaki sposób woda może być dostarczana do miast i obszarów miejskich przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności i ochrony zasobów.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności