Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracownik administracji w placówce edukacyjnej

Description

Code

3343.1.2

Description

Pracownicy administracji w placówce edukacyjnej zajmują się administracją, systemami wsparcia i działaniami (studentów) placówki edukacyjnej oraz zarządzają nimi. Wykonują szereg zadań administracyjnych, sekretarskich, finansowych i pomocniczych, aby umożliwić efektywną i opłacalną działalność szkoły. Mogą świadczyć pomoc w zakresie rekrutacji studentów, stosunków z absolwentami, finansowania, prac w komisjach, w tym rad naukowych, oraz zapewnienia jakości.

Scope note

Includes executive secretary.

Etykieta synonimiczna

pracownik administracji szkoły

sekretarz szkoły

pracownik administracji uczelni

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: