Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

nauczyciel przedszkola/nauczycielka przedszkola

Description

Code

2342.1

Description

Nauczyciele przedszkola uczą głównie małe dzieci podstawowych przedmiotów i kreatywnych zabaw z myślą o rozwijaniu ich umiejętności społecznych i intelektualnych w sposób nieformalny w przygotowaniu do przyszłej formalnej nauki. Tworzą plany lekcji, w miarę możliwości zgodne z ustalonym programem nauczania, dla całej klasy lub mniejszych grup oraz sprawdzają uczniów z ich treści. Te plany lekcji, oparte na podstawowych tematach, mogą obejmować naukę liczb, liter i rozpoznawania kolorów, dni tygodnia, kategoryzację zwierząt i pojazdów itp. Nauczyciele przedszkola pilnują również dzieci poza klasą, na szkolnym boisku i również tam egzekwują zasady postępowania.

Etykieta synonimiczna

nauczycielka przedszkola

nauczyciel przedszkola

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności

umiejętności