Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

nauczyciel fizyki i astronomii w szkole ponadpodstawowej/nauczycielka fizyki i astronomii w szkole ponadpodstawowej

Description

Code

2330.1.16

Description

Nauczyciele fizyki i astronomii w szkole ponadpodstawowej zapewniają kształcenie uczniom, przeważnie dzieciom i nastolatkom w szkole średniej. Są zazwyczaj nauczycielami przedmiotowymi, wyspecjalizowanymi i wyszkolonymi w swoim własnym polu dziedziny fizyki i astronomii. Przygotowują plany lekcji i materiały, monitorują postępy uczniów, w razie konieczności indywidualnie pomagają i oceniają ich wiedzę i wyniki w dziedzinie fizyki i astronomii, dzięki zadaniom, testom i egzaminom.

Etykieta synonimiczna

nauczyciel fizyki i astronomii w szkole ponadpodstawowej

nauczycielka fizyki i astronomii w szkole ponadpodstawowej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności