Skip to main content

Show filters

Hide filters

twórca oprogramowania systemów wbudowanych

Description

Code

2514.2.1

Description

Twórcy oprogramowania systemów wbudowanych odpowiadają za tworzenie, wdrożenie, dokumentację i utrzymanie oprogramowania uruchamianego w systemie wbudowanym.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Etykieta synonimiczna

twórca oprogramowania

twórca oprogramowania systemu wbudowanego

twórca oprogramowania systemów

twórca oprogramowania wbudowanego

twórca oprogramowania wbudowanych systemów

twórcy oprogramowania systemów wbudowanych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności