Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lektor języka migowego/lektorka języka migowego

Description

Code

2353.2

Description

Nauczyciele języka migowego edukują uczniów bez podziału wiekowego na temat języka migowego. Uczą języka migowego zarówno uczniów wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych, jak i tych bez takich potrzeb (np. głuchota). Organizują swoje zajęcia z wykorzystaniem szeregu materiałów lekcyjnych, współpracują ze sobą w ramach grupy, a także oceniają ich indywidualne postępy poprzez zadania i egzaminy.

Etykieta synonimiczna

nauczycielka języka migowego

lektor języka migowego

nauczyciel języka migowego

lektorka języka migowego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności