Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

osoba dozoru ruchu w górnictwie

Description

Code

3121.1

Description

Osoby dozoru ruchu w górnictwie koordynują i nadzorują działania związane z pracą zakładów wydobywczych i kamieniołomów w kopalniach głębinowych i odkrywkowych oraz kamieniołomach. Nadzorują pracowników, harmonogramy, procesy i organizację w kopalniach i kamieniołomach.

Etykieta synonimiczna

osoba dozoru ruchu w górnictwie podziemnym

osoba dozoru ruchu w górnictwie otworowym

sztygar

osoba dozoru ruchu w górnictwie odkrywkowym

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations