Skip to main content

Show filters

Hide filters

elektryk przemysłowy

Description

Code

7411.1.1.2

Description

Elektrycy przemysłowi instalują i konserwują przewody elektryczne oraz pozostałą infrastrukturę elektryczną w dużych budynkach przemysłowych i handlowych. W celu zapewnienia skuteczności przeprowadzają oni kontrole i naprawy wadliwych części instalacji elektrycznych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności