Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tester użyteczności technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Description

Code

2519.7.5

Description

Testerzy użyteczności technologii informacyjno-telekomunikacyjnych zapewniają zgodność z wymogami i dążą do optymalnej użyteczności w fazach cyklu projektowania oprogramowania (analiza, projektowanie, realizacja i wdrożenie). Współpracują również ściśle z użytkownikami (analitykami) w celu badania i sporządzania opisów profili użytkowników, analizują zadania, przepływy pracy i scenariusze użytkowników.

Etykieta synonimiczna

inżynier ds. użyteczności

tester używalności

testerzy użyteczności

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: