Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator CAD

Description

Code

3118.3.5

Description

Operatorzy CAD korzystają ze sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu dodania wymiarów technicznych do rysunków projektów utworzonych za pomocą programów do projektowania wspomaganego komputerowo. Operatorzy CAD zapewniają, aby wszystkie dodatkowe aspekty stworzonych obrazów produktów były dokładne i realistyczne. Obliczają również ilość materiałów potrzebnych do wytworzenia produktów. Następnie ukończony projekt cyfrowy jest przetwarzany przez maszyny do produkcji wspomaganej komputerowo, wytwarzające gotowy produkt.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności