Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

brygadzista malarz

Description

Code

3123.1.5

Description

Brygadziści malarze planują i nadzorują pracę malarzy przydzielonych do określonego projektu lub lokalizacji oraz kierują ich działaniami. Nadzorują i oceniają pracę malarzy.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności