Skip to main content

Show filters

Hide filters

strażnik w zakładzie dla nieletnich

Description

Code

5413.1

Description

Strażnicy w zakładzie dla nieletnich monitorują i zapewniają bezpieczeństwo młodocianym przestępcom. Zapewniają oni bezpieczeństwo placówki zgodnie z regulaminem, sporządzają sprawozdania z codziennej działalności oraz w przypadku incydentów i zgłaszają nietypowe sytuacje. Sprawują również nadzór nad procedurami rehabilitacyjnymi przestępców.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: