Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

konsultant ds. badań technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Description

Code

2511.12

Description

Konsultanci ds. badań technologii informacyjno-telekomunikacyjnych prowadzą ukierunkowane badania w dziedzinie TIK i przedstawiają klientowi sprawozdanie końcowe. Wykorzystują również narzędzia TIK do opracowania kwestionariuszy do badań, analizują wyniki, sporządzają sprawozdania, przedstawiają wyniki i formułują zalecenia na podstawie wyników badań.

Scope note

Includes people performing outsourced activities. Excludes people performing in-house research.

Etykieta synonimiczna

konsultanci ds. badań technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

konsultant ds. badań technologii ICT

konsultant ds. badań technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej

konsultant ds. badań technologii informacyjno-telekomunikacyjnej

konsultant ds. badań technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych

konsultant ds. badań technologii informatycznych

konsultant ds. badań TIK

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności