Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

brygadzista robót pogłębiarskich

Description

Code

3123.1.10

Description

Brygadziści robót pogłębiarskich monitorują roboty związane z pogłębianiem. Dbają, aby roboty były realizowane zgodnie z przepisami i podejmują szybkie decyzje w celu rozwiązania problemów.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności