Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

przedsiębiorca społeczny

Description

Code

1120.6

Description

Przedsiębiorcy społeczni tworzą innowacyjne produkty lub modele usług, aby sprostać wyzwaniom społecznym i środowiskowym, realizując poprzez swoje zyski misję społeczną, która przynosi korzyści szerszej społeczności lub środowisku. Często stosują oni bardziej demokratyczny system podejmowania decyzji przez ścisłe angażowanie zainteresowanych stron i dążą do zmian na poziomie systemowym, wpływając na politykę, zmiany na rynku, a nawet mentalność.

Etykieta synonimiczna

założyciel przedsiębiorstwa społecznego

eko-przedsiębiorca

założycielka społecznego przedsięwzięcia biznesowego

założyciel firmy społecznej

zielony przedsiębiorca

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności