Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konserwator dzieł sztuki

Description

Code

2621.3

Description

Konserwatorzy dzieł sztuki organizują i restaurują dzieła sztuki, budynki, książki i meble. Działają w wielu różnych dziedzinach, takich jak tworzenie i wprowadzanie nowych zbiorów dzieł sztuki, ochrona zabytkowych budynków dzięki zastosowaniu technik renowacji, a także zapewnienie ochrony utworów literackich, filmów i cennych przedmiotów.

Scope note

Includes people performing restoration.

Etykieta synonimiczna

konserwator sztuki

konserwator zabytków

konserwator zabytków architektury

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: