Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

technik urządzeń audiowizualnych

Description

Code

3521.1

Description

Technicy urządzeń audiowizualnych instalują, obsługują i konserwują urządzenia do rejestracji i edycji obrazów i dźwięku do celów przekazu radiowego i telewizyjnego podczas wydarzeń na żywo i do nadawania sygnałów telekomunikacyjnych.

Etykieta synonimiczna

technik audiowizualny

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności

umiejętności