Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik działu audytorów technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Description

Code

2519.2

Description

Kierownicy działu audytorów technologii informacyjno-telekomunikacyjnych monitorują audytorów systemów informatycznych odpowiedzialnych za audyty systemów informatycznych, platform i procedur operacyjnych zgodnie z ustanowionymi standardami firmy dotyczącymi skuteczności, dokładności i bezpieczeństwa. Dokonują oceny infrastruktury TIK pod kątem ryzyka dla organizacji i wprowadzają mechanizmy kontroli służące ograniczeniu strat. Określają i zalecają usprawnienia w zakresie bieżącej kontroli zarządzania ryzykiem oraz we wdrażaniu zmian lub modernizacji systemu.

Etykieta synonimiczna

kierownik działu audytorów technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych

kierownik działu audytorów technologii ICT

kierownik działu audytorów technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej

kierownicy działu audytorów technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

kierownik działu audytorów TIK

kierownik działu audytorów technologii informacyjno-telekomunikacyjnej

kierownik działu audytorów technologii informatycznych

kierownik działu rewidentów technologii informatycznych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności