Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

nauczyciel w szkole Montessori/nauczycielka w szkole Montessori

Description

Code

2342.3

Description

Nauczyciele w szkole Montessori uczą uczniów, wykorzystując podejścia odzwierciedlające filozofię i zasady Montessori. Koncentrują się na modelu nauczania opartym na konstruktywizmie i „uczeniu się poprzez odkrywanie”, przez które zachęcają uczniów do nauki na podstawie bezpośrednich doświadczeń, a nie na podstawie bezpośredniej instrukcji, a tym samym zapewniają studentom stosunkowo wysoki poziom wolności. Trzymają się konkretnego programu nauczania, który jest zgodny z naturalnym, fizycznym, społecznym i psychologicznym rozwojem uczniów. Nauczyciele w szkole Montessori uczą również klasy, w których uczniowie różnią się od siebie do trzech lat w stosunkowo dużych grupach, zarządzają i oceniają każdego ucznia oddzielnie, zgodnie z filozofią szkoły Montessori.

Scope note

Includes people working in institutions at other education levels.

Etykieta synonimiczna

nauczycielka w szkole Montessori

nauczyciel w szkole Montessori

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności