Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontroler biletów

Description

Code

5112.3.1

Description

Kontrolerzy biletów sprawdzają bilety jednorazowe i wieloprzejazdowe oraz pobierają od pasażerów opłaty za przejazd. Udzielają oni odpowiedzi na pytania pasażerów dotyczące przepisów przewozowych, informacji o stacjach i rozkładach jazdy.

Scope note

Excludes drivers.

Etykieta synonimiczna

kierownik pociągu

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: