Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inżynier fotoniki

Description

Code

2149.12.1

Description

Inżynierowie fotoniki zajmują się wytwarzaniem, przesyłem, przekształcaniem i wykrywaniem światła. Prowadzą badania, projektują, zbierają, testują i rozmieszczają komponenty lub systemy fotoniczne w wielu polach użytkowych, od łączności optycznej do przyrządów medycznych, przetwarzania materiału lub techniki czujnikowej.

Etykieta synonimiczna

inżynier fotonik

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności