Skip to main content

Show filters

Hide filters

pracownik do oznakowania dróg

Description

Code

9312.1.4

Description

Pracownicy do oznakowania dróg zakładają oznakowanie dróg w celu zwiększenia bezpieczeństwa, wskazują przepisy ruchu drogowego i pomagają użytkownikom dróg w odnalezieniu drogi. Wykorzystują oni różne części maszyn do malowania linii na drodze i instalują inne oznakowania, takie jak światła odblaskowe.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: