Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier serwisu ogrzewania i wentylacji

Description

Code

7127.1

Description

Inżynierowie serwisu ogrzewania i wentylacji instalują i konserwują przemysłowe systemy grzewcze i chłodnicze. Konfigurują piece, termostaty, przewody, otwory wentylacyjne i inne urządzenia niezbędne do zapewnienia kontrolowanego przepływu i oczyszczania powietrza. Wykonują również naprawy.

Etykieta synonimiczna

inspektor HVACR

mechanik ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

mechanik ogrzewania HVAC

inspektor przyrządów grzewczych,

technik agregatów przemysłowych

mechanik HVAC

inspektor wentylacji i klimatyzacji,

inspektor klimatyzacji,

inspektor klimatyzacji i chłodnictwa,

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności