Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

operator tunelowych maszyn wiertniczych

Description

Code

8113.8

Description

Operatorzy tunelowych maszyn wiertniczych pracują na dużych elementach sprzętu do drążenia tuneli, powszechnie znanego jako TBM. Regulują oni pracę maszyny, korygując moment obrotowy obracającego się koła tnącego i przenośnika śrubowego w celu maksymalnego zwiększenia stabilności tunelu przed założeniem pierścieni tunelu. Następnie operatorzy tunelowych maszyn wiertniczych umieszczają żelbetowe kręgi przy zastosowaniu zdalnego sterowania.

Etykieta synonimiczna

operator maszyn drążących

operator maszyn drążących tunele

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: