Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

farmaceuta

Description

Code

2262.1

Description

Farmaceuci przygotowują, wydają i zapewniają recepty i leki bez recepty. Oferują pacjentom informacje kliniczne na temat leków, zgłaszają podejrzewane działania niepożądane, a także zapewniają zindywidualizowane wsparcie pacjentom. Farmaceuci formułują i testują leki w laboratoriach oraz przechowują, konserwują i dystrybuują je.

Scope note

Includes people performing local or national public health campaigns.

Etykieta synonimiczna

farmaceuta - specjalista farmacji aptecznej

farmaceuta - specjalista leku roślinnego

farmaceuta- specjalista mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej

farmaceuta - specjalista toksykologii

farmacuta - specjalista analityki farmceutycznej

specjalista radiofarmacji

Aspekt regulacyjny

Niniejszy zawód jest objęty dyrektywą 2005/36/WE (wraz ze zmianami) w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dodatkowe informacje na temat swobodnego przepływu specjalistów. W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności

umiejętności