Skip to main content

Show filters

Hide filters

operator zszywarki introligatorskiej

Description

Code

7323.2

Description

Operatorzy zszywarek introligatorskich obsługują maszyny zszywające papier w tom. Sprawdzają oni, czy sygnatury są wprowadzane w odpowiedni sposób, a w maszynie nie powstają zatory.

Etykieta synonimiczna

operatorka zszywarki introligatorskiej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: