Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

probierz

Description

Code

2146.1

Description

Probierze testują i analizują metale szlachetne, takie jak srebro i złoto, w celu określenia wartości i właściwości składników przy użyciu technik chemicznych i fizycznych. Oddzielają również metale szlachetne lub inne składniki od innych materiałów.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: