Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

specjalista ds. testowania silników kolejowych

Description

Code

3115.1.20

Description

Specjaliści ds. testowania silników kolejowych sprawdzają wydajność silników wysokoprężnych i silników elektrycznych do lokomotyw. Ustawiają silniki na stanowisku testowym lub przekazują odpowiednie instrukcje pracownikom, którzy wykonują tę czynność. Korzystają z narzędzi i maszyn ręcznych do ustawiania i łączenia silnika ze stanowiskiem testowym. Wykorzystują sprzęt komputerowy do wprowadzania, odczytu i zapisu danych testowych, takich jak temperatura, prędkość, zużycie paliwa, ciśnienie oleju i spalin.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: