Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inżynier wiedzy

Description

Code

2529.9

Description

Inżynierowie wiedzy zajmują się wykorzystaniem ustrukturyzowanej wiedzy w systemach komputerowych (podstawy wiedzy) w celu rozwiązywania złożonych problemów, które zazwyczaj wymagają wysokiego poziomu wiedzy fachowej lub sztucznej inteligencji. Są również odpowiedzialni za uzyskanie lub wydobycie wiedzy ze źródeł informacji, zachowanie tej wiedzy i udostępnienie jej organizacji lub użytkownikom. W tym celu potrzebują znajomości technik przedstawiania i zachowania wiedzy (zasad, ram, sieci semantycznych, ontologii) i posługują się technikami i narzędziami wydobywania wiedzy. Mogą projektować i budować systemy bazujące na wiedzy specjalistycznej lub sztucznej inteligencji, które będą wykorzystywać tę wiedzę.

Scope note

Excludes people performing programming and coding activities.

Etykieta synonimiczna

analityk danych

analityk wiedzy

inżynier ds. wiedzy

inżynierowie wiedzy

inżynier rozwiązań semantycznych

inżynierzy wiedzy

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności