Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

opiekun w domu pomocy społecznej

Description

Code

3412.4.9

Description

Opiekunowie w domach pomocy społecznej przestrzegają specjalnego planu, który ma na celu zapewnienie klientom codziennej opieki. Tworzą oni otoczenie ukierunkowane na klienta w domach opieki, w których pracują. Dbają o dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne klientów poprzez zapewnienie opieki społecznej w domach pomocy społecznej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności