Skip to main content

Show filters

Hide filters

kierownik zakładu w przemyśle chemicznym

Description

Code

1219.5.1

Description

Kierownicy zakładu w przemyśle chemicznym koordynują bieżącą produkcję wyrobów chemicznych, zapewniając jakość produktów i urządzeń, bezpieczeństwo pracowników i ochronę środowiska. Definiują i wdrażają budżet inwestycyjny, realizują cele przemysłowe i zarządzają jednostką jako centrum zysków reprezentujące przedsiębiorstwo w środowisku gospodarczym i społecznym.

Etykieta synonimiczna

dyrektor zakładu ds. operacyjnych w przemyśle technicznym

dyrektor zakładu ds. technicznych w przemyśle chemicznym

kierownik ds. technicznych

kierownik zakładu ds. produkcji w przemyśle chemicznym

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności