Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

instruktor szkolenia wojskowego służby przygotowawczej i oficerskiej

Description

Code

2320.1.3

Description

Instruktorzy szkolenia wojskowego służby przygotowawczej i oficerskiej szkolą i uczą nowych rekrutów akademii, czyli kadetów z teorii i praktyki niezbędnej do stania się żołnierzem lub oficerem wojskowym, a także sami muszą posiadać doświadczenie jako oficer wojskowy jako wymóg prowadzenia szkolenia. Przygotowują i prezentują teoretyczne kursy i materiały podczas szkolenia w dziedzinach takich jak prawo, przepisy krajowe i międzynarodowe, modele obrony i ataku, sprawy światowe itd. Prowadzą również szkolenie fizyczne kadetów, uczą ich obchodzenia się i używania broni i maszyn, pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrony i ataku, obsługi pojazdów wojskowych oraz prowadzą ćwiczenia fizyczne. Instruktorzy szkolenia wojskowego służby przygotowawczej i oficerskiej zarządzają planami szkoleniowymi poprzez opracowywanie i aktualizowanie programu nauczania oraz, w razie potrzeby, ćwiczeń w terenie. Pomagają również oficerom wysokiego szczebla w przygotowaniach do awansu i ogólnie monitorują postępy kadetów i oceniają ich wyniki poprzez serię teoretycznych i fizycznych testów. Przygotowują sprawozdania z wyników i oceny w odniesieniu do każdego kadeta indywidualnie.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności