Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mineralog

Description

Code

2114.3

Description

Mineralodzy badają skład, strukturę i inne fizyczne aspekty ziemi. Analizują oni różne minerały i wykorzystują sprzęt naukowy do określania ich struktury i właściwości. Ich praca koncentruje się głównie na klasyfikacji i identyfikacji minerałów poprzez pobieranie próbek i przeprowadzanie dalszych testów, analiz i badań.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności