Skip to main content

Show filters

Hide filters

specjalista ds. rozpatrywania wniosków o dotacje

Description

Code

2411.1.10

Description

Specjaliści ds. rozpatrywania wniosków o dotacje działają zawodowo w zakresie administrowania funduszami dotacyjnymi i zarządzania nimi. Rozpatrują wnioski o dotacje od osób fizycznych, organizacji charytatywnych, grup społecznych lub uniwersyteckich wydziałów badawczych i podejmują decyzję, czy przyznać finansowanie udzielone przez fundusze powiernicze, instytucje rządowe i organy publiczne, czy też nie. Jednakże czasem mogą oni skierować wniosek o dotację do wyższej rangi urzędnika lub komitetu.
 

Scope note

Excludes grant administrators.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: