Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

opiekun klienta w dziedzinie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Description

Code

2434.1

Description

Opiekunowie klienta w dziedzinie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych tworzą relacje biznesowe z klientami w celu ułatwienia sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania, usług telekomunikacyjnych lub usług TIK. Określają również możliwości oraz zarządzają pozyskiwaniem i dostarczaniem produktów klientom. Realizują cele sprzedażowe i utrzymują rentowność.

Etykieta synonimiczna

opiekun klienta w dziedzinie technologii informacyjno-telekomunikacyjnej

opiekun klienta w dziedzinie technologii ICT

opiekun klienta w dziedzinie TIK

opiekun klienta w dziedzinie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych

opiekunka klienta w dziedzinie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

opiekun klienta w dziedzinie technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej

opiekun klienta w dziedzinie technologii informatycznych

specjalista ds. obsługi klienta w dziedzinie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

opiekunowie klienta w dziedzinie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: