Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

nauczyciel w szkole freinetowskiej/nauczycielka w szkole freinetowskiej

Description

Code

2342.2

Description

Nauczyciele w szkole freinetowskiej uczą uczniów, korzystając z podejścia, które odzwierciedla filozofię i zasady freinetowskie. Koncentrują się oni na metodach nauki opartych na pytaniach, demokracji i współpracy. Trzymają się konkretnego programu nauczania, który obejmuje te metody uczenia się, za pomocą których uczniowie stosują metody prób i błędów w celu rozwijania własnych zainteresowań w kontekście demokratycznym i samorządowym. Nauczyciele w szkole freinetowskiej również zachęcają uczniów do praktycznego tworzenia produktów i świadczenia usług w klasie i poza nią, są to zwykle prace ręczne lub zainicjowane osobiście, wdrażające teorię „pedagogiki w pracy”. Zgodnie z filozofią freinetowską zarządzają i oceniają każdego ucznia oddzielnie.

Scope note

Includes people working in institutions at other education levels.

Etykieta synonimiczna

nauczycielka w szkole freinetowskiej

nauczyciel w szkole freinetowskiej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności