Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

architekt

Description

Code

2161.1

Description

Architekci badają, projektują i monitorują budowę i rozwój budynków, przestrzeni miejskich, projektów infrastrukturalnych i przestrzeni społecznej. Projektują zgodnie z otoczeniem i przepisami mającymi zastosowanie w określonych obszarach geograficznych, z uwzględnieniem czynników, które obejmują funkcję, estetykę, koszty oraz zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. Są świadomi uwarunkowań społecznych i środowiskowych, w tym stosunków między ludźmi i budynkami oraz budynkami i środowiskiem. Angażują się w multidyscyplinarne projekty mające na celu rozwój struktury społecznej danego obszaru geograficznego i realizację projektów urbanizacyjnych. 

Etykieta synonimiczna

architekt wnętrz

Aspekt regulacyjny

Niniejszy zawód jest objęty dyrektywą 2005/36/WE (wraz ze zmianami) w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dodatkowe informacje na temat swobodnego przepływu specjalistów. W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations

umiejętności