Skip to main content

Show filters

Hide filters

specjalista ds. komunikacji technicznej

Description

Code

2641.4.4

Description

Specjaliści ds. komunikacji technicznej przygotowują jasne, zwięzłe i profesjonalne wiadomości od twórców produktu do użytkowników, dotyczące np. pomocy internetowej, podręczników użytkownika, białych ksiąg, specyfikacji i przemysłowych materiałów wideo. W tym celu przeprowadzają analizę produktów, wymogów prawnych, rynków, klientów i użytkowników. Opracowują koncepcje informacyjne i mediowe, normy, struktury i wsparcie w zakresie narzędzi oprogramowania. Planują procesy tworzenia treści i produkcji mediów, opracowują treści pisemne, graficzne, wideo i inne, generują produkcję medialną, publikują produkty informacyjne i otrzymują informacje zwrotne od użytkowników.

Etykieta synonimiczna

autor dokumentacji technicznej

specjalista do spraw komunikacji technicznej

specjalista ds. dokumentacji

specjalista ds. dokumentacji technicznej

specjalistka ds. komunikacji technicznej

specjaliści ds. komunikacji technicznej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności