Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pielęgniarz/pielęgniarka praktyki ogólnej

Description

Code

2221.2

Description

Pielęgniarze praktyki ogólnej zajmują się promowaniem i przywracaniem zdrowia pacjentów poprzez udzielanie fizycznego i psychologicznego wsparcia pacjentom, przyjaciołom i rodzinom. Nadzorują również przydzielony zespół członków.

Etykieta synonimiczna

pielęgniarz praktyki ogólnej

pielęgniarka praktyki ogólnej

Aspekt regulacyjny

Niniejszy zawód jest objęty dyrektywą 2005/36/WE (wraz ze zmianami) w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dodatkowe informacje na temat swobodnego przepływu specjalistów. W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności