Skip to main content

Show filters

Hide filters

farmaceuta – specjalista farmacji przemysłowej i szpitalnej

Description

Code

2262.1.2

Description

Farmaceuci specjaliści farmacji przemysłowej i szpitalnej świadczą specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego i aptek szpitalnych.  Rola farmaceuty specjalisty farmacji przemysłowej i szpitalnej jest różna w całej Europie, z zastrzeżeniem przepisów krajowych i szkoleń.
 

Etykieta synonimiczna

farmaceuta – specjalista farmacji przemysłowej

farmaceuta – specjalista farmacji szpitalnej

Aspekt regulacyjny

Niniejszy zawód jest objęty dyrektywą 2005/36/WE (wraz ze zmianami) w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dodatkowe informacje na temat swobodnego przepływu specjalistów. W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności