Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracownik do spraw wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem

Description

Code

2635.3.25

Description

Pracownicy do spraw wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem zapewniają pomoc i doradztwo osobom, które były świadkiem lub ofiarą przestępstwa, takiego jak napaść na tle seksualnym, przemoc domowa lub zachowanie antyspołeczne. Opracowują rozwiązania w zależności od różnych potrzeb i emocji osób w potrzebie.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności