Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

pracownik do spraw wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem

Description

Code

2635.3.25

Description

Pracownicy do spraw wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem zapewniają pomoc i doradztwo osobom, które były świadkiem lub ofiarą przestępstwa, takiego jak napaść na tle seksualnym, przemoc domowa lub zachowanie antyspołeczne. Opracowują rozwiązania w zależności od różnych potrzeb i emocji osób w potrzebie.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności