Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

doradca–wykładowca akademicki w zakresie pracy socjalnej

Description

Code

2310.1.37

Description

Doradcy-wykładowcy akademiccy w zakresie pracy socjalnej są specjalistami, którzy pełnią podwójną rolę: z jednej strony stosują dyscyplinę akademicką, która świadczy usługi społeczne, takie jak doradztwo, terapia lub rzecznictwo, osobom lub grupom osób, a z drugiej strony są częścią środowiska akademickiego zapewniającego kształcenie zawodowe, angażując się również w rozwój badań i wiedzy, wnosząc wkład w rozwiązania dotyczące złożonych problemów społecznych i innowacyjnych podejść mających na celu poprawę tych problemów. Uczą oni wiedzy na temat pracy socjalnej, umiejętności i wartości potrzebnych do przygotowania studentów do angażowania się w praktyki pracy socjalnej oparte na kompetencjach kulturowych z różnymi populacjami i społecznościami.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności