Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator młota mechanicznego

Description

Code

7221.2

Description

Operatorzy młota mechanicznego wykorzystują maszyny i sprzęt do kucia, młoty po specjalnej obróbce w celu formowania metalowych detali żelaznych i nieżelaznych o wymaganym kształcie. Obsługują młoty kuźnicze, które są upuszczane na obrabiany detal w celu zmiany jego kształtu zgodnie z formą matrycy, która może być zamknięta lub otwarta, całkowicie zakrywający obrabiany detal lub nie.

Etykieta synonimiczna

operator młota pneumatycznego

operator młota hydraulicznego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności