Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

nauczyciel kształcenia zawodowego w dziedzinie fryzjerstwa

Description

Code

2320.1.14

Description

Nauczyciele kształcenia zawodowego w zakresie fryzjerstwa instruują uczniów w swojej specjalistycznej dziedzinie nauki, fryzjerstwa, która ma charakter głównie praktyczny. Przekazują oni teoretyczne instrukcje dotyczące praktycznych umiejętności i technik, które studenci muszą opanować. Nauczyciele kształcenia zawodowego w zakresie fryzjerstwa monitorują postępy uczniów, w razie konieczności indywidualnie pomagają i oceniają ich wiedzę i wyniki w dziedzinie fryzjerstwa, dzięki testom i egzaminom.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności