Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

nanotechnolog

Description

Code

2149.11.1

Description

Nanotechnolodzy łączą wiedzę naukową dotyczącą cząsteczek masy atomowej i cząsteczek molekularnych z podstawami inżynierii dla zastosowań w różnych zakresach pól. Stosują oni ustalenia w dziedzinie chemii, biologii i inżynierii materiałowej itp. Posiadają wiedzę techniczną na potrzeby ulepszania istniejących aplikacji lub tworzenia mikroobiektów.

Etykieta synonimiczna

nanoinżynier

inżynier nanostruktur

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: