Skip to main content

Show filters

Hide filters

artysta konceptualny

Description

Code

2651.5

Description

Artyści konceptualni mają możliwość wyboru dowolnego materiału jako narzędzia lub materiału artystycznego do wyrażenia idei twórczej, która ma zostać zaprezentowana publicznie jako doświadczenie artystyczne. Ich praca, z dziedziny sztuk pięknych, może mieć charakter dwuwymiarowy (rysunek, obraz, kolaż), trójwymiarowy (rzeźba, instalacja) lub czterowymiarowy (ruchome obrazy, performance).

Etykieta synonimiczna

artystka konceptualna

twórca konceptualny

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: