Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

menedżer kolekcji

Description

Code

2621.2

Description

Menedżerowie kolekcji zapewniają opiekę i ochronę przedmiotów w obrębie instytucji kultury, takich jak muzea, biblioteki i archiwa. Menedżerowie kolekcji, wraz z kuratorami sztuki i konserwatorami dzieł sztuki, odgrywają bardzo ważną rolę w opiece nad zbiorami. Są obecni w większości dużych muzeów.

Etykieta synonimiczna

kurator

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: