Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kapitan

Description

Code

0110.3

Description

Kapitanowie udzielają pomocy w zakresie nadzoru nad dużymi jednostkami żołnierzy oraz zajmują się planowaniem i realizacją zadań strategicznych w ramach operacji taktycznych. Zapewniają oni również odpowiedni stan urządzeń i zapewniają wsparcie w zakresie kwestii logistycznych, jak również wsparcia podczas działań.

Etykieta synonimiczna

dowódca oddziału

oficer sił zbrojnych

dowódca baterii

dowódca kompanii

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: