Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dyrektor sieci kanalizacyjnej

Description

Code

1321.2.4

Description

Dyrektorzy sieci kanalizacyjnej koordynują i planują systemy kanalizacji oraz nadzorują budowę i utrzymanie sieci kanalizacyjnej. Nadzorują oni oczyszczalnie ścieków i inne obiekty uzdatniania ścieków oraz zapewniają zgodność działań z przepisami.

Etykieta synonimiczna

inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne

główny inżynier oczyszczalni ścieków

dyrektor oczyszczalni ścieków

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności